اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز